De Lieter (RV) (ZE 09)

Waar in Nederland?

ZE 09 - De Lieter (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.


Locatie: Sophiapolder ten zuiden van Oostburg op Zeeuws Vlaanderen
Soort gebied: Grasland en zoete kreken met oeverlanden
Natuurgebieden:
Doelsoorten:
Vleermuizen (Franjestaart, Grijze grootoorvleermuis en Meervleermuis), kleine zoogdieren (o.a. Ondergrondse woelmuis en Veldspitsmuis) en amfibieën (o.a. Kamsalamander en Bomkikker)
Barrière: N253
Maatregel(en): Doorlopende oevers, nat/droge passage, vleermuis hopover
Samenwerking met: Provincie zeeland en Rijkswaterstaat
Planning: Uitgevoerd

De N253 doorsnijdt ter hoogte van De Lieter het natuurgebied in de Sophiapolder. Het natuurgebied is onderdeel van het Passageule complex. Passageule is een smal en lang gebied met kreken en oeverlanden. Met de Passageule loopt de Natuurnetwerk van het west tot het midden Zeeuws Vlaanderen. De oeverlanden bestaan uit nat schraal grasland en bloemrijk grasland.