Kanaal van Gent naar Terneuzen (RV) (ZE 12)

Waar in Nederland?

ZE 12 - Kanaal van Gent naar Terneuzen (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Kanaal Gent -Terneuzen
Soort gebied: Kanaal
Natuurgebieden:
Doelsoorten:
Kleine zoogdieren
Barrière: De westelijke damwand-oever van het kanaal en de provinciale weg N252
Maatregel(en): Fauna-uittreedplaats en droge duiker
Samenwerking met: Rijkswaterstaat en provincie Zeeland
Planning: Uitgevoerd in 2016.


Dit knelpunt ligt op de enige locatie waar het Natuurnetwerk het kanaal Gent -Terneuzen kruist. Daarmee is dit punt de enige plaats waar het Natuurnetwerk verbonden wordt tussen West- en Oost Zeeuws Vlaanderen. De Oude Papeschorpolder ten westen van het kanaal is ecologisch inmiddels worden verbonden met de Autrichepolder ten oosten van het kanaal. De Autrichepolder ten westen van het kanaal is reeds ingericht als natuurgebied.
De provinciale weg N252 ten westen van het kanaal vormt ook een ecologische barrière. De provincie heeft de droge duiker aangelegd onder de weg ter plaatse van het knelpunt. Deze ecologische verbinding was een Robuuste Verbinding.