Otheensche kreek (ZE 13)

Waar in Nederland?

ZE 13 - Otheensche kreek

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Otheense Kreek en oosten van Terneuzen op Zeeuws Vlaanderen
Soort gebied: Krekengebied met oeverlanden
Natuurgebieden: 
Doelsoorten:
Vleermuizen (Franjestaart, Grijze grootoorvleermuis en Meervleermuis), kleine zoogdieren (Ondergrondse woelmuis en Veldspitsmuis), amfibiëen (Kamsalamander) en Otter
Barrière: N290
Maatregel(en): Loopstroken onder de Kraagbrug
Samenwerking met: Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland 
Planning: Uitgevoerd.

De Otheense Kreek is een brede kreek, die uitloopt in verschillende kleinere kreken in Zeeuws Vlaanderen. De kreek wordt doorsneden door de N290. De weg kruist de kreek over de Kraagbrug. Een droge verbinding ter hoogte van de kruising van de weg zal het ecologische functioneren van deze kreek optimaliseren.