Hulst (ZE 14)

Waar in Nederland?

ZE 14 - Hulst

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Oude Vaart ten westen van Hulst op Zeeuws Vlaanderen
Soort gebied: Graslanden en kreken
Natuurgebieden:
Doelsoorten: Kleine zoogdieren (o.a. veldspitsmuis), amfibieën en reptielen (levendbarende hagedis)
Barrière: N258
Maatregel(en): Loopstroken in bestaande watervoerende duiker
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Uitgevoerd

De Oude Vaart staat in verbinding met verschillende kreken in Zeeuws Vlaanderen. Langs de Oude Vaart zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. De N258 en de daarnaast gelegen parallelweg vormen een barrière voor de kleinere zoogdieren. Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.