Zaamslag (ZE 15)

Waar in Nederland?

ZE 15 - Zaamslag

Gebiedsbeschrijving

Locatie: ten westen van Zaamslag op Zeeuws Vlaanderen
Soort gebied: Waterloop onderdeel van de natte dooradering
Natuurgebieden: 
Doelsoorten:
Kleine zoogdieren (o.a. Veldspitsmuis) en amfibieën
Barrière: N290
Maatregel(en): twee bruggen met droge oevers
Samenwerking met: Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen
Planning: Uitgevoerd

Ten westen van Zaamslag loopt een forse waterloop welke het natuurgebied Reuzenhoek verbindt met de Otheense Kreek bij Terneuzen. De kruising van de waterloop met de bestaande N290 ter hoogte van Zaamslag vormt echter nog een groot obstakel in het afronden van dit project. Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.