Kreken Zeeuws Vlaanderen (ZE 16)

Waar in Nederland?

ZE 16 - Kreken Zeeuws Vlaanderen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Diverse plaatsen (Sluis, Vogelwaarde en Kuitaart) op Zeeuws Vlaanderen
Soort gebied: Kreek met rietkragen en aanliggende graslanden
Natuurgebieden:
Doelsoorten:
Kleine zoogdieren en amfibieën
Barrière: N253, N290 en N289
Maatregel(en): Droge duiker (Sluis) en loopstroken in bestaande watervoerende duikers aanbrengen
Samenwerking met: Rijkswaterstaat en provincie Zeeland
Planning: Uitgevoerd


Het Lapscheurse gat is een natuurlijk gevormde kreek die het Natuurnetwerk rond de stad Sluis verbindt met de Stierkreek. De N253 doorsnijdt het Lapscheurse gat. Er ontbreekt een passage mogelijkheid voor kleine zoogdieren en amfibieën. De N253 is een voormalige rijksweg die in 2007 is overgedragen aan de provincie.
Koegat nabij Vogelwaarde is een kreek met rietkragen en aanliggende graslanden. Het Koegat vormt een schakel in een aaneengesloten stelsel van kreken en waterlopen in het gebied.

De Vogel nabij Kuitaart is een ruime kreek met rietkragen en aanliggende graslanden. Het Natuurnetwerk wordt doorsneden door de provinciale weg N289. Er ontbreekt een passage mogelijkheid voor kleine zoogdieren en amfibieën. De N289 is een voormalige rijksweg die in 2007 is overgedragen aan de provincie.