Schelphoek (ZE 02)

Waar in Nederland?

ZE 02 - Schelphoek

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Natuurgebied Schelphoek op Schouwen Duiveland
Soort gebied: Vochtig bos en brak water
Natuurgebieden:
Doelsoorten: Kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis)
Barrière: N57
Maatregel(en): Faunastrook in faunatunnel onder N57
Samenwerking met: Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Onderdeel van European Road Assessment Programme (EuroRap)
Planning: uitvoering in 2019/2020 

Het natuurgebied Schelphoek sluit aan op de natte ecologische verbindingszone. Het is een waterrijk gebied met loofbos. De rijksweg N57 doorsnijdt het gebied.