Veerse Dam (ZE 04)

Waar in Nederland?

ZE 04 - Veerse Dam

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Duingebied in het oostelijk deel Natura 2000 gebied Manteling van Walcheren
Soort gebied: Open duin
Natuurgebieden:
Doelsoorten: vleermuizen, kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis), Ree en amfibieën (o.a. Rugstreeppad)
Barrière: N57
Maatregel(en): Wildrooster, wildraster, loopstrook
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Uitgevoerd


De N57 is een barrière voor het uitwisselen van de populatie dieren aan de westzijde en oostzijde van de N57.