Braakman (ZE 11)

Waar in Nederland?

ZE 11 - Braakman

Gebiedsbeschrijving

Locatie: De Braakman ten westen van Terneuzen op Zeeuws Vlaanderen
Soort gebied: Gebied met bos, struweel, grasland, rietland en ruigte en brak water
Natuurgebieden: 
Doelsoorten: Amfibieën, kleine zoogdieren en Ree
Barrière: N61
Maatregel(en): 19 meter brede faunapassage onder de weg bij de Braakman en een kleine faunatunnel
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Uitgevoerd.


Het gebied ‘De Braakman’ is in 1952 ingepolderd. De kreek in het gebied is een afgedamde zee-arm. De polder is circa 1500 hectare groot. Grote delen van de polder hebben en krijgen de functie bos, recreatie en natuurgebied. De rijksweg N61 doorsnijdt het gebied en deelt het gebied in twee helften. Het deel noordelijk van de rijksweg wordt een grote natuurlijke eenheid. Van hoog naar laag komen bos, struweel grasland, rietland en ruigte en brak water voor. Zuidelijk van de rijksweg ligt een gebied van half natuurlijke eenheden. Ook hier zijn/worden bos, grasland en water ontwikkeld.