Midden-Delfland (ZH 01)

Waar in Nederland?

ZH 01 - Midden-Delfland

Gebiedsbeschrijving

Locatie: In de verbinding tussen de Ackerdijkse Plassen en de Vlaardingse Vlietlanden
Soort gebied: Moerasbos, plassen, veenmosrietland, graslanden, recreatiebossen
Natuurgebieden: Aalkeetbuitenpolder, Vlaardingse Vlietlanden, Ackerdijkse Plassen
Doelsoorten: Zoogdieren en amfibieën
Barrière: A13, spoorlijn Delft-Schiedam (en verder de Delftsche Schie en de A4 die buiten het bestek van het MJPO vallen)
Maatregel(en):
Loopstroken en -richels in duikers.
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten
Planning: Duikers onder de A13 zijn aangepast in 2011. Duikers onder het spoor worden in 2018 aangepast

Ten oosten van de A13 en het spoor ligt het natuurgebied de Ackerdijkse Plassen. Tussen de A13 en het spoor, en tussen het spoor en de A4, en ten westen van de A4 liggen ook natuurgebieden. Al deze natuurgebieden worden merendeels beheerd door Natuurmonumenten. Langs de noordrand van Vlaardingen-Schiedam zijn recreatiebossen aangeplant.

De infrastructuur doorsnijdt de ecologische verbinding tussen deze gebieden en vormt een barrière voor zoogdieren en amfibieën. Rijkswaterstaat heeft onder de A13 passages aangelegd in de vorm van loopstroken en -richels in duikers onder de snelweg. Het betreft de volgende locaties: Ackerdijksche Brug, Leebrug, Berkelsche Zweth, Tempelbrug en Karitaatmolensloot. In het kader van het project A4 Delft-Schiedam is een convenant met gebiedspartijen gesloten, waarin robuuste ontsnipperende maatregelen zijn opgenomen die op deze faunapassages aansluiten, waaronder het aqua-ecoduct over de A4 Delft-Schiedam en faunapassages over de Schie. Deze maatregelen zijn inmiddels vrijwel alle uitgevoerd. Bij de spoorlijn is het noodzakelijk om in een aantal duikers looprichels aan te brengen.