Gouda-West (ZH 03)

Waar in Nederland?

ZH 03 - Gouda-West

Gebiedsbeschrijving

Loctaie: Zuidplaspolder
Soort gebied: Graslanden en moeras
Natuurgebieden: Groene Waterparel, ecologische verbinding, Groenblauwe zone Westergouwe
Doelsoorten: Ree, Steenmarter, Rosse woelmuis, Bunzing, Egel, Ringslang.
Barrière: Rijksweg A12, A20, spoorlijn Gouda-Den Haag, spoorlijn Gouda-Rotterdam
Maatregel(en): Toeleidende voorzieningen en droge duiker.
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Zuid-Holland, diverse gemeenten.
Planning: De kruisingen A12 en A20 zijn ontsnipperd in 2011 en 2016. Het spoor wordt in 2018 ontsnipperd

De barrière A20 is een tweebaanssnelweg met drie rijstroken van circa 25 m breed, met een smalle middenberm (circa 3 m breed). Ter hoogte van de Middelweg (hm 45.7) is een viaduct/brug aanwezig. Het is een brug waar de op- en afritten van de A20 en de ten westen gelegen parallelwegen op aansluiten. Deze onderdoorgang wordt nu mogelijk al gebruikt als passage door Steenmarter, Bunzing en Egel en heeft optimalisatie nodig om te functioneren als volwaardige passage voor alle doelsoorten.

De onderdoorgang wordt ontsnipperend door deze in te richten met een loopstrook en een keienwal onder het viaduct. Een keienwal maakt de kans op vandalisme (waaronder brandstichting) kleiner en biedt kleine dieren toch beschutting bij het passeren van de onderdoorgang. Aansluitend op deze onderdoorgang worden een combiraster voor kleinwild en amfibieën en geleidende beplanting aangebracht.