Ventjagersplaat (ZH 07)

Waar in Nederland?

ZH 07 - Ventjagersplaat

Gebiedsbeschrijving

Waar: Grens Haringvliet - Krammer-Volkerak
Soort gebied: grazig gebied geworden met plaatselijk bos, struweel en moeras, overgaand in ondiep water
Natuurgebieden: Ventjagersplaten (onderdeel van Natura 2000 Haringvliet), Hellegatsplaten (onderdeel van Natura 2000 Krammer-Volkerak)
Doelsoorten: Otter, Waterspitsmuis, Hermelijn, Steenmarter, Bunzing, Egel, Rosse woelmuis, Gewone pad.
Barrière: Rijksweg N59
Maatregel(en): kleine faunatunnel, en plaatsen raster bij vee tunnel wat als faunapassage kan fungeren.
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Gereed (2016)

Het Volkerak is zoet geworden en de slikken ten zuiden van de N59 - de Hellegatsplaten - zijn een groot grazig gebied geworden met plaatselijk bos, struweel en moeras, overgaand in ondiep water. Achter de dijk, ten zuiden van de weg, ligt het natuurgebiedje Het Groote Gat met open water, bosschages en moerasvegetatie. Ten noorden van de N59 liggen de Ventjagersplaten, met langs de N59 een bosstrook en verder eilanden, intergetijdegebied en ondiep water en een grasgors.