Moerdijk (RV) (ZH 08)

Waar in Nederland?

ZH 08 - Moerdijk (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Noordkant Moerdijkbrug
Soort gebied: Oevers Dordtse Kil
Natuurgebieden: Dordtse Biesbosch (onderdeel van Natura 2000 Biesbosch), Esscheplaat (onderdeel van Natura 2000 Hollandsch Diep)
Doelsoorten: oevergebonden soorten (bijv. Noordse woelmuis), Ree en diverse kleine zoogdieren
Barrière: twee spoorlijnen, de A16 en de Dordtse Kil
Maatregel(en): toegankelijkheid oevers natuurvriendelijker maken
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Het knelpunt is gedeeltelijk opgelost tussen 2005 en 2008

De Biesbosch en het Hollandsch Diep maken beide deel uit van Natura 2000. In zowel de Biesbosch als langs het Hollandsch Diep heeft verdere natuurontwikkeling plaatsgevonden. Voor de uitwisseling van landgerelateerde organismen tussen de Biesbosch en het Hollandsch Diep is er een belemmering in de vorm van de twee spoorlijnen, de A16 en de Dordtse Kil. Bovendien liggen er tussen de Dordtse Kil en de A16 een jachthaven, een camping en de bebouwing van Willemsdorp. Ten noorden hiervan komen bosschages voor.

Mogelijk zijn kleine maatregelen nodig voor oevergebonden soorten (bijv. Noordse woelmuis). Hiervoor dient een nadere verkenning te worden uitgevoerd, waarbij ook rekening wordt gehouden met het bedienen van de in het MJPO reeds genoemde doelsoorten: Ree en diverse kleine zoogdieren.

Uitwisseling tussen reeënpopulaties in de Biesbosch en de Hoeksche Waard vindt momenteel te weinig plaats, omdat de A16 en de infrastructuur hier omheen een barrièrewerking hebben. De Dordtsche Kil is voor reeën over te zwemmen. In het verleden hadden de reeën echter problemen om het water uit te komen omdat de stortsteenfractie van de oeverbescherming te groot was. Dit is inmiddels opgelost door op een aantal plaatsen een kleinere fractie bij te storten. Reeën die vanuit de Hoeksche Waard de Dordtsche Kil overzwemmen lopen ten noorden van Willemsdorp al snel tegen de A16 aan, die ze over kunnen steken omdat deze niet is uitgerasterd. Bij het oversteken zijn in het verleden regelmatig slachtoffers gevallen. In een enkel geval wordt door de reeën het bestaande viaduct over de A16 gebruikt om over te steken omdat de weg die hier ligt vrij extensief wordt gebruikt. Ten zuiden van Willemsdorp ligt een camping en deze is geheel volgebouwd, ook is hier een jachthaven aanwezig. Vanwege de druk die op dit gebied ligt, worden hier niet vaak reeën gezien. Het is echter wel een probleem als een ree overzwemt en ter hoogte van de camping op het land wil klimmen. Hier zijn geen uittredevoorzieningen aanwezig zodat het ree hier niet uit het water kan komen. Reeën die vanuit de Biesbosch komen (oostzijde van de A16) kunnen, nadat ze het spoor zijn overgestoken, zo de rijksweg op lopen omdat deze niet is uitgerasterd. Dit brengt ook de nodige slachtoffers met zich mee. Om hoeveel reeën dit jaarlijks gaat is echter niet bekend.