Hoogmade (ZH 11)

Waar in Nederland?

ZH 11 - Hoogmade

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Polder Steekt, bij Zwammerdam
Soort gebied: veenweidegebied met veel (brede) sloten en vaarten
Natuurgebieden: Kagerplassen, Wijde Aa
Doelsoorten: kleine zoogdieren, amfibieën
Barrière: A4, HSL
Maatregel(en): faunapassages
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail
Planning: opgelost in 2006

Het betreft een open veenweidegebied met veel (brede) sloten en vaarten, tussen de Kagerplassen en het Wijde Aa bij Hoogmade. Met name de Doespolder, Polder Achthoven en Hondsdijkse Polder ten zuiden van de weg, vormen een uitgestrekt gebied dat nog niet door verstedelijking en dergelijke is aangetast; wegen en bebouwing ontbreken nagenoeg. Tussen de A4 en de Kagerplassen bevinden zich polders met een onregelmatige verkaveling en kronkelige slootjes. Het gebied behoort tot de goede tot zeer goede weidevogelgebieden in Zuid-Holland.

De weg vormt een barrière voor kleine zoogdieren, amfibieën en andere aan moerassen en oevers gebonden diersoorten. Door de reconstructie van de A4 en de aanleg van de HSL werden de ecologische relaties tussen de gebieden rond de Kagerplassen, het Braassemermeer en de Westeinderplassen in toenemende mate verbroken. Bij de aanleg van de HSL-Zuid en de reconstructie van de A4 zijn echter maatregelen genomen om de barrièrewerking zoveel mogelijk te beperken. Het probleem is door aanleg van diverse faunapassages onder de A4 en de HSL opgelost.