Binnenpolder (ZH 10)

Waar in Nederland?

ZH 10 - Binnenpolder

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Polder Steekt, bij Zwammerdam
Soort gebied: Waterrijk natuurgebied en ecologische verbinding
Natuurgebieden: Elfenbaan, Stapsteen Steekt
Doelsoorten: Ringslang, Waterspitsmuis, Hermelijn, Gewone pad
Barrière: Rijksweg N11, spoorlijn Gouda-Leiden
Maatregel(en): looprichels in duikers
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland
Planning: De duiker met looprichels onder de N11 is in 2006 opgeleverd. Het spoor wordt in de periode 2018 ontsnipperd.

Tussen Alphen a/d Rijn en Bodegraven is tussen de N11 en het spoor een ecologische verbinding aangelegd. Via deze verbinding is uitwisseling mogelijk naar o.a. het nieuwe natuurgebied in polder Steekt en de Binnenpolder. Voor wat betreft de barrièrewerking van de N11 is er geen probleem meer. Hier zijn in 2003 een groot aantal passages gerealiseerd. Resterende knelpunten zijn in 2006 opgelost.