Rotte (ZH 09)

Waar in Nederland?

ZH 09 - Rotte

Gebiedsbeschrijving

Loctaie: Rotte, bezuiden Moerkapelle
Soort gebied: rietkragen, groene kades, akkerland (drooggelegde veenplassen), uitgegraven plasjes, veenmoeras, broekbos, bos, vochtig bos
Natuurgebieden: Rotte, Rotte Meren, Bleiswijkse Zoom, Eendragtspolder
Doelsoorten: Steenmarter, Rosse woelmuis, Ringslang, Waterspitsmuis, Hermelijn, Gewone pad, Bunzing, Egel
Barrière: Rijksweg A12, Spoorlijn Gouda-Den Haag
Maatregel(en): doorlopende oevers onder A12 en de spoorbrug
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat
Planning: de maatregel onder de A12 is in 2011 opgeleverd. Het spoor wordt in 2018 ontsnipperd

Met de herijking van de EHS (december 2013) zijn de ambities ten aanzien van het realiseren van een ecologische verbinding, die hier door de A12 wordt doorsneden, komen te vervallen.